Боречки вештини: Дисциплина за мажи или за жени?

Ивица Алексовски од центарот за боречки вештини Stongest

Дали сметаш дека луѓето тренираат боречки вештини за да се одбранат во случај на опасност или едноставно да учествуваат во натпревари?

Не е баш така. Боречките вештини се многу повеќе од одбрана или победа на натпревар. Тие се едно од најдобрите средства за контролирање на умот и телото, зајакнување на самодовербата и ослободување од стресот. 🏆

Боречки вештини се систем на кодифицирани вежби и традиции на борба со цел, физички да победат друго лице, или за лична победа. Името боречки вештини произлегува од уметноста на војувањето од 15 век.

Уште од самото постоење на цивилизацијата, во различни култури и различни времиња, луѓето се бореле еден против друг. Сепак, фокусот на сите боречки вештини и денес остануваат исти — психичката дисциплина и максимална просветеност. 💯

Ивица Алексовски од центарот за боречки вештини Stongest
Ивица Алексовски од центарот за боречки вештини Stongest

Ивица Алексовски од центарот за боречки вештини Stongest ни објаснува каква е заинтересираноста во земјава за боречките вештини во споредба со остатокот од светот.

Ивица Алексовски од центарот за боречки вештини Stongest
Ивица Алексовски од центарот за боречки вештини Stongest

Како што вели Ивица, со право боречките вештини се еден од напопуларните дисциплини во земјава.

Еве дел од нивните придобивки што не можеш да ги игнорираш:

Физички придобивки

✅ Го зајакнуваат горниот дел од телото, нозете, грбот и стомачните мускули;

✅ Ти го покачува нивото на енергија и физичка кондиција;

✅ Tе мотивира да се откажеш од лошите навики во животот за да постигнеш подобри резултати.

Психички придобивки

✅ Подобра концентрација и фокус на целта;

✅ Поголема контрола над својот ум и самодисциплина;

✅ Потези што можеш да ги искористиш во случај на опасност и самодобрана;

✅ Ќе те научи на почит кон противникот и фер борба само со оние кои се рамни на себе, а не малтретирање на послабите;

✅ Ќе те научи дека не постојат тешки и несовладливи противници.

Според Ивица, популарноста на боречките вештини може да се зголеми и подобри на следниот начин:

Драгана Андреевска од Fierce Fitness
Драгана Андреевска од Fierce Fitness

Сепак, се уште се присутни стереотипите дека борењето било само за мажи. 😒

Драгана Андреевска од Fierce Fitness, вели дека стереотипите за “машки” и “женски” тренинзи време е да се стават на страна, затоа што никогаш нема да знаеш во што најмногу ќе се пронајдеш и што најмногу ќе ти лежи како физичка активност додека едноставно не пробаш. 💪

Драгана Андреевска од Fierce Fitness
Драгана Андреевска од Fierce Fitness

Ако те мотивиравме да ја пробаш оваа дисциплина, отвори ја ФитКит апликацијата и разгледај ги тренинзите што ги имаш на располагање под категоријата ‘боречки вештини’.

Ти гарантираме дека ќе пронајдеш нешто што ќе ти фати око. 😉

ФитКит e апликација која ти овозможува да вежбаш кога сакаш и каде сакаш, сега и во online вежбалните низ целата држава.

Апликацијата е достапна на PlayStore и AppStore.

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store