Добредојде на FitKit

Image for post
Image for post

Би сакале да Ви се заблагодариме што ни давате шанса. FitKit e нова македонска мобилна апликација и сме пресреќни што можеби ќе станеш дел од фамилијата вежбачи кои ги користат нашите услуги.

FitKit e мобилна апликација која овозможува користење на многу спортски и фитнес активности насекаде низ Скопје.

Превземи ја апликацијата овде.

Откако ќе ја инсталирате FitKit потребно е да го креирате Вашиот FitKit профил. Истото може да го направите со email или Facebook профилот.

FitKit e лесна и едноставна за користење. Може да изберете да купите кредити преку еден од трите понудени пакети и тие кредити да ги користите каде и кога ќе посакате во рок од 30 дена од купувањето.

Image for post
Image for post

На timeline-от се наоѓаат тренинзите, се што треба да направите пред да одите некаде да вежбате е да одберете време, место и активност која ви се допаѓа и да кликнете ”закажи тренинг”.

Апликацијата притоа генерира код кој ќе треба да го покажете при искористување. Генерираниот код ви е потврда за закажан тренинг и истиот треба да го покажете при искористување на тренингот.

Пријатно вежбање :)

Споделете ги вашите FitKit моменти на социјалните мрежи за да ги мотивирате колегите да ви се придружат, а доколку ви фали мотивација — ќе ја пронајдете ако не заследите на Facebook и Instagram

Image for post
Image for post

Доколку имате прашања, забелешки, пофалби, поплаки — на нашата Facebook страна и Instagram профил сме постојано достапни за комуникација, а истото може да го сторите и на овој e-mail.

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store