Пробај ги овие 3 вежби во вода

Image for post
Image for post

Периодов или си на одмор или размислуваш да споиш викенд за да избегаш на некоја дестинација покрај вода. Еден од стравовите со кои се соочуваат многу луѓе е дали ќе го прекинат континуитетот на вежбање или дали ќе се вратат поправени поради тоа што сите се опуштаме и “бегаме” од здравиот и активен начин на живеење, доколку и воопшто го имаме се’ разбира :). Еве што можеме ние да те советуваме со цел да избегнеш качување на некое килце и со цел да не го загубиш континуитетот кој што веќе си го создал.

Paddleboarding (на македонски не знаеме превод )
Стоечки paddle boarding е еден од најбрзо растечките спортови на вода во светот. Комбинација помеѓу сурфање и кајак што привелкува многу луѓе поради можноста да работат сите мускулни групи. Зајакнува јадро и стомак, подобрува кардио фитнес, баланс и флексибилност. Притоа нема никакво оптеретување и е забавно. Нема ограничување за возраста, нема ограничување за водената површина и е одлично на луѓе што немаат трпение да лежат и да се сончаат, а сепак сакаат да фатат боја.

Аква аеробик
Вежбање во вода е одличен начин да се искористи отпорот од водата за да ги зајакнуваш мускулите и твојот кардио фитнес. Не мора да посетуваш час за да го направиш ова. Единствено ти треба вода покрај тебе и да бидеш креативен и да експериментираш со движења во кои ќе осеќаш отпор. Или искористи го youtube и најди си вежби во вода.

И што мислиш кое е последното? :) Дочитај на нашата веб страна.

Прочитај повеќе од нас

Следи не’
Facebook
Instagram
YouTube

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store