Со FitKit ги менуваме правилата на игра!

Image for post
Image for post

Ако во твојата глава да се биде фит значи да вежбаш секојдневно во теретана или да трчаш редовно на кеј, тогаш си на право место и подготви се да бидеш mindblown.

Од неодамна во Скопје постои мобилната апликација FitKit преку која можеш да се регистрираш и да вежбаш на најразлични места во Скопје. Од теретани, до фитнес студија, базени и кросфит сали!
Денес на јога за да заспиеш полесно после напорен ден на работа, а веќе утре на кикбокс мавај во вреќа и замислувај дека е тоа твојот шеф. Вежбањето има и забавна страна, па повикај ги твоите пријатели да ја користат нашата апликација и заедно бирајте си термини и тренинзи. Никогаш не било полесно да се спогодиш со другар ти кој те вика да пробаш функционален тренинг, а ти упорно го викаш да одите на пливање. Со една чланарина и двајцата ќе го пробате тоа, а и многу повеќе. Ние би ти препорачале и да пробаш танц на шипка за да ја изненадиш твојата девојка :).

Се што ти треба е светото тројство: download-ирај, инсталирај и регистрирај! Android или IOs

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store