Ти здосадува на трака за трчање?

Image for post
Image for post

Го имаш ли истото чувство кога се работи за трака како и сите останати? :) Не проаѓа време, или трчаш и постојано си на исто место. Едноставно пребрзо ти здосадува, особено ако си дома. И уште повеќе во зима!

Епа ако заклучивме дека е подобро да одиш во твојата омилена фитнес локација и да те понесе вежбачка атмосфера, сега ќе треба уште да ти помогнеме со некои совети што ќе ти помогнат да си го “зачиниш” трчањето на трака.

Доколку имаш среќа да трчаш на понова и помодерна трака ќе имаш можност да си играш со висината на траката што ќе ти ја крши монотонијата и ќе ти овозможи да чувствуваш напор макар и со пешачење.

Иако многу луѓе “плукаат” по технологијата и ја обвинуваат дека ги здебелува со тоа што ги врзува за кревет или столица, сепак и не е баш така. На пример со твојот телефон денес можеш да си направиш листа со песни пред да одиш на трчање. Одбери песни што ти изнудуваат добро расположение, насмевка и желба за играње :). Времето ќе ти помине побрзо и ќе бидеш помотивиран да дадеш интензитет на трчањето. Дури можеш да пробаш и со некое видео на твојот телефон, серија или концерт. Но, ова не е препорачливо доколку сакаш да направиш интервален тренинг со спринтови.

Прочитај ја целата статија на следниот линк.

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store