ФитКит Херој на Неделата: Елеонора Капсималева

Image for post
Image for post

Од сите активности досега, најмногу се пронајдов во комбинација на аеробни тренинзи и масажи, вели Елеонора Капсималева од Скопје, нашиот ФитКит херој на неделата.

Првиот тренинг што Елеонора го закажала преку ФитКит била популарната дисциплина Total Body workout во Спортскиот Центар „Јане Сандански”. Од тој момент, таа стекнува навика барем еднаш неделно да си закаже тренинг што најмногу се вклопува во нејзиниот натрупан распоред.

Како дел од тимот на маркетинг гигантот Clikdaq, Елеонора вели дека ФитКит е одличен начин како една модерна компанија може да им покаже на вработените дека вложува во нив.

-Сметам дека вежбањето е одлична бенефиција и ја препорачувам на сите менаџери, одговорните за човечки ресурси и сопствениците на компании кои што доколку сакаат вработените да им бидат мотивирани и да се чувствуваат дека некој се грижи за нив, да ја воведат во својата компанија.

Како експерт по менаџмент на човечки ресурси, Елеонора смета дека вежбањето им помага на вработените да бидат попродуктивни. Вели дека нејзините колеги често ги користат ФитКит кредитите на различни начини, во зависност од нивните фитнес потреби.

А на своите колеги и пријатели што мислат дека немаат време за вежбање, Елеонора им препорачува:

Image for post
Image for post

ФитКит e апликација која ти овозможува да вежбаш кога сакаш и каде сакаш, во над 150 локации во земјава.

Апликацијата е достапна на PlayStore и AppStore.

Симни ја, закажи си термин, посети некоја од нашите локации и пиши ни како си поминал/а. :)

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store