12те придобивки од вежбање

Image for post
Image for post

1. Здраво срце

За срцето е добро да се има кардиоваскуларна активност. Срцето е мускул и ако по неколку дена во неделата добро го вежбате, ќе ви се зголеми срцевиот минутен волумен. Ако редовно практикувате кардиоваскуларна активност, ќе ја намалите срцевата фреквенција во мирување, а тоа е добро за здравјето на долг рок.

2. Блескава кожа

Кога вежбате го забрзувате протокот на крв во телото. Сјајот по вежбање може да не ви трае цел ден, но веднаш по вежбањето кожата ќе ви биде блескава. Здравиот сјај ќе направи да се чувствувате и да изгледате одлично.

3. Подобро држење на телото

Со редовно вежбање ќе станете свесни за држењето на телото. Како што ќе станувате посамоуверени со телото и свесни за движењатана телото, ќе станувате посигурни за тоа што му треба на телото. Подгрбавеноста може да ви стане само лоша навика од минатото. А како бонус, доброто држење на телото ве прави да изгледате повисоки.

4. Помалку акни и помалку болка

Ако зглобовите ви се здрвени и ве болат затоа што цел ден седите, здрвеноста ќе ја намалите со почесто движење. Најчесто болат зглобовите што се неподвижни. Кога ќе почнете редовно да се движите, ќе го подобрите опсегот на движења и полесно ќе ги правите движењата што ви се дел од секојдневието.

Прочитај ја целата статија на следниот линк.

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store