7 начини како да останете мотивирани да вежбате

Image for post
Image for post

Илјадници пати сте слушнале за корисните ефекти на вежбањето и знаете што треба да правите, но да се најде изговор е многу лесно. „Удобно ми е на каучот“, „Ја гледам омилената ТВ програма“, или „Изгледа денес ќе биде гужва на вежбање“.

Познати ни се сите, па како да добиете (и да одржувате) мотивација за да станете и редовно да вежбате?

Потсетувајте се секогаш на тоа како се чувствувате по вежбање — ендорфини летаат низ телото, се чувствувате здраво и задоволно со себе. Следниот пат кога ќе сакате да ги прескокнете вежбите, потсетете се на ова чувство и почнете со вежбање!

Ако ти се допадна ова што го читаше ќе ни значи да стиснеш на аплаузот 👏 и можеби да ја препорачаш статијава некому на кого му е потребна.

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store