8 совети за да останеш фит во школската година

Image for post
Image for post

Кога си зафатен да го балансираш академскиот дел од животот, најчесто твоето тело ја плаќа цената. Овој период од годината кога почнуваме или се враќаме на факултет после подолгата пауза од лето, за многу студенти може да значи нова борба со кризите за благо, солено, тесто, наоѓањето на време за вежбање и следствено на тоа оддржување на нормална килажа и изглед станува предизвик. За да не ја губиш самодовербата и за да не се ставаш под стрес кога е во прашање темата изглед, вежбање и јадење во студентски денови, издвоивме 8 точки кои што ќе ти помогнат да го надминеш овој предизвик.

Почни со пешачење
Многу често желбата за да стигнеме да научиме се’, да бидеме на сите забави, да бидеме најадени и да бидеме наспани ни задава предизвик кои што го решаваме со помала линија на отпор. Тоа значи за да скратам време ќе јадам готова или брза храна со или без достава и ќе искористам такси или јавен превоз за да стигнам до одредена локација. Пешачењето е најдобрио начин да согоруваш калории, а да немаш чувство дека вежбаш. Организирај се’ да имаш барем 30 минути пешачење секој ден. На долг рок неверојатно е колку додава потрошени калории.

Точак
Ако пешачењето ти е проблем да го ставиш во распоредот и да стигнеш секаде, тогаш за точак не можеш да го имаш истиот изговор.

Качувај скали
Е ОВДЕ Е МНОГУ ВАЖНО ДА СЛЕДИШ. Затоа кликни на линкот и продолжи со читање на нашата веб страна.

Прочитај повеќе од нас

Следи не’
Facebook
Instagram
YouTube

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store