Squats guide — корегирај си го држењето

Image for post
Image for post

Овие вежби за размрдување на мускулите се задолжителни во многу видови вежбање, а се за пофалба поради нивните безбројни варијации, придобивките во обликувањето на телото и можноста да се изведуваат секаде и во секое време. Но, дали правилно ги правите чучњевите?

Неправилното држењее брз пат до повреда и може да предизвика трајна штета. Чучњевите се едноставна и класична вежба што ја правиме секојдневно кога седнуваме на столица и со тоа е совршено практична вежба од секојдневниот живот.

Чучњевите влијаат врз различни мускулни групи во долниот дел од телото како глутеусите, квадрицепсот и задниот дел од надколеницата. Без разлика дали ја употребувате сопствената тежина на телото или тегови, вашите мускули на трупот вредно работат за да го држат и телото во правилна положба. Ако употребувате фитнес справа потребно е помалку рамнотежа што значи дека телото не мора да работи толку напорно.

Застанете исправени со подраширени нозе со стапалата малку пошироко поставени од колковите, рацете може да ги ставите на колковите, зад главата или да ги испружите пред вас. Свиткајте ги колената и држете ја тежината на телото назад во петите како да седнувате на столица. Кога телото ќе постигне седечка положба (90 степени), исправете се повторно во стоечка положба. Ако опсегот движења ви дозволува, чучнете пониско од 90 степени.

Здравјето на ‘рбетот е важно за секоја вежба, а особено за чучњевите. Од основно значење е да го држите ‘рбетот во неутрална позиција за да го заштитите грбот. Избегнувајте да се наведнувате или да гледате надолу. Продолжете да гледате напред со брада паралелна на подот, исправен грб и отворен граден кош.

Ако дигате многу тежина тоа може да се одрази на ставот, па внимателно избирајте ги теговите. Ако користите шипка, правете чучњеви со шипката на клучната коска. Ако ја ставите шипката на грбот најчесто може да дигате поголема тежина, но кога ќе вежбате за правилен став, чувајте ја шипката напред, на клучната коска или на страна.

Има многу начини за да напредувате од основни чучњеви до секое ниво вежби. Мојот најважен совет е да избегнувате да правите нешто ако чувствувате болка или да се обидете да го направите на друг начин.

-Игор Попоски

Прочитај повеќе од нас

Следи не’
Facebook
Instagram
YouTube

Written by

Вежбај кога сакаш, што сакаш и каде сакаш

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store